Skip to content

Werkwijze

Werkwijze 

Fijn dat je me hebt gevonden en de stap wilt nemen om samen aan de slag te gaan. Hierbij sta je zelf aan het roer richting de stip op de horizon. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is de beloning meer dan waard. Ik sta je het gehele proces bij, steek mijn handen uit de mouwen en help je waar nodig.

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Nadat je contact het opgenomen, volgt zo snel mogelijk een telefonisch contact. Ik inventariseer jou wensen en knelpunten. Hierdoor heb ik een eerste indruk van de hulpvraag. Om de situatie goed in te schatten volgt er een gratis intakegesprek op de locatie, zo kan ik de situatie goed inschatten qua werk en tijd. Op basis hiervan maken we samen een plan van aanpak en bespreken we of je incidentele of structurele ondersteuning wilt. 

2. Laten we starten 

De tweede afspraak is een werkafspraak van maximaal 3 uur. We beginnen volgens plan. Afhankelijk van de hulpvraag krijg je in één of meerdere werkafspraken de controle weer terug op weg naar blijvend resultaat. Op jouw tempo waarbij we goed in de gaten houden wat jouw wensen en gewoonten zijn. 

3. Begeleiding

Opruimen betekent keuzes maken en herbezinnen op de hoeveelheid aanwezige spullen en tijd zodat er meer overzicht, rust en vrijheid ontstaat. Daarbij behoud jij zelf de regie, jij beslist zelf over jou spullen, ik stimuleer en motiveer je alleen om keuzes te maken. Eerst gaan we uitzoeken wat je wilt houden en wat weg mag. Hierin maken we een onderscheid in vuilnis of kringloop. Ik kan eventueel je spullen naar de dichtstbijzijnde kringloop brengen. Daarna gaan we kijken of zaken anders georganiseerd en opgeborgen kunnen worden, zodat we een systeem kunnen maken om alle spullen een vaste plek te geven. In dat proces sta ik je bij met een luisterend oor, praktisch advies en de nodige humor. 

 

4. Resultaat

Door onze samenwerking en jouw inspanningen zijn de vooraf bepaalde doelen bereikt. Bewustwording van waarom je iets wilt houden en het loslaten van iets dat niet meer bij je past of je al gediend heeft.

Een evaluatie volgt na afronding van de klus, dit kan face to face, telefonisch of online. Ik hoor graag of alles naar wens is gegaan.  

Neem contact op  get in touch.

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het aanbrengen van rust, ruimte en overzicht?

Carly Castricum
Professional Organiser en Vastgoed stylist